Om duidelijkheid te geven over verschillende praktische zaken binnen de praktijk zijn een aantal voorwaarden opgesteld.

Algemene voorwaarden

  1. De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  2. De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de cliënt beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de werkgever.
  2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de opdrachtgever een betalingsherinnering.
  4. Voldoet de opdrachtgever binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de factuur met € 0,65 per dag te verhogen voor een maximale duur van 4 maanden.
  5. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betalingen na ontvangst van factuur binnen 14 dagen overmaken op bankrekeningnummer: NL58 RABO 0215 9325 70 t.n.v. D. Vrijburg.

Kwaliteitswaarborg

Denise Vrijburg is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKToag. In de voorwaarden van de beroepsvereniging wordt gesteld dat de kunstzinnig therapeut, naast een afgeronde erkende HBO beroepsopleiding, moet voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteitsbevordering door het volgen van voldoende bij- en nascholingsactiviteiten en deelname aan intervisiebijeenkomsten met collega kunstzinnige therapeuten. Er is door de vereniging voorzien in een klachten- en tuchtreglement.

Privacy waarborg

Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij zorgverzekeraar of gemeente legt uw beeldend therapeut een aantal persoonsgegevens van u vast. De therapeut behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Voor het starten van een behandeltraject ontvangt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Op basis van de AVG die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden. Op basis van de nieuwe Europese privacywet GDPR/AVG zijn de Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden aangepast.

Cookiebeleid

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden na verzameling anoniem gemaakt.

Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo gebruiken we cookies om op onze website social media buttons te tonen.

Klachtenregeling

Het beste kunt u zelf uw klacht met de therapeut bespreken. U vertelt waarover u ontevreden bent en de therapeut heeft dan de mogelijkheid om bepaalde dingen te veranderen of aan u de gang van zaken uit te leggen. Mogelijk komt u in zo’n gesprek tot een oplossing. Dat werkt voor beide partijen meestal het beste. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met de Interdisciplinaire Klachten- en Bemiddelingscommissie voor de Antroposofische Gezondheidszorg.

Registratie

Denise Vrijburg is geregistreerd lid bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag). Registratienummer: 16NVKT 141951619.

Vergoeding verzekeringen

Kunstzinnige therapie wordt voor een deel tot geheel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Praktijk Denise is geregisterd in het AGB-register. Zorgverlener D. Vrijburg: 90103162 Onderneming Praktijk Denise: 90062558